Successful Donation

Thank you for your donation.

Благодарим Ви за Вашето дарение!

Всички суми дарени на Българска Православна Църква Св. Йоан Рилски в Лондон ще бъдат използвани за административни строителни такси и материали за реконструкцията и разширението на Българската Православна църква в Лондон в сградата на Посолството на Република България.

All sums of money donated to THE BULGARIAN ORTHODOX COMMUNITY OF ST JOHN OF RILA IN LONDON will go towards administration, supplies, and construction fees, for the reconstruction of the Bulgarian Orthodox Church in London in the building of the Embassy of the Republic of Bulgaria.

bg_BGБългарски