Donations Disclaimer

Всички суми дарени на Българска Православна Църква Св. Йоан Рилски в Лондон ще бъдат използвани за административни строителни такси и материали за реконструкцията и разширението на Българската Православна църква в Лондон в сградата на Посолството на Република България.

Ако събраните средства не достигнат или надвишат необходимата сума за това, те ще бъдат използвани за църковни консумативи, както и ремонтни, хигиенни, административни и други разходи свързани с работата на църквата.

All sums of money donated to THE BULGARIAN ORTHODOX COMMUNITY OF ST JOHN OF RILA IN LONDON will go towards administration, supplies and construction fees, for the reconstruction of the Bulgarian Orthodox Church in London in the building of the Embassy of the Republic of Bulgaria.

If the fundraising raises too little or too much then the funds will be used for other administration and support purposes, such as buying church supplies, paying for internal renovations, cleaning fees, or the charity’s work in general.

en_GBEnglish (UK)